home RSS

Afschaffing tolkendienst raakt kind

Datum: 03-07-2011

Het afschaffen van de vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten raakt de kwaliteit van de gezondheidszorg aan het jonge kind direct. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vraagt daarom in een brief aan minister Schippers van VWS om af te zien van het voorgenomen besluit.

 

Lees het volledige artikel