homeLaboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumtests bij nierfunctiestoornissen

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2016, nummer 3:77-79

Met welke laboratoriumbepalingen krijgt een praktijkondersteuner in haar dagelijks werk te maken? In de serie Laboratoriumdiagnostiek besteedt Tijdschrift voor praktijkondersteuning daar aandacht aan. Praktijkondersteuners met spreekuren voor chronisch zieke patiënten vragen immers regelmatig laboratoriumbepalingen aan, interpreteren de uitslagen en ontwikkelen beleid op basis van die bepalingen. In deze serie bespreekt Wim Verstappen de laboratoriumtests bij verschillende chronische aandoeningen. Hij behandelde eerder de waarde van laboratoriumbepalingen, laboratoriumtests bij diabetes mellitus en laboratoriumtests bij CVRM. Deze laatste bijdrage gaat over tests bij nierfunctiestoornissen. …

Dit artikel:

Interactief

  • Reageer
  • Lees reacties
  • Stuur door
  • Bewaar
  • Print
  • Mail mij de reacties
  • Voeg artikel toe aan: